Liviu DRAGOMIRESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistică

pentru

management

 

 

Aplicaţii informaticein

Sănătatea Publicăşi Serviciile de Sănătate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ars Docendi

 

2009


CUPRINS

PREFAŢĂ_ 3

PROBLEME DE MANAGEMENT AL SERVICIILOR DE SĂNĂTATE_ 5

TRATAREA UNEI SINGURE VARIABILE CANTITATIVE_ 7

A. AUDIT ASUPRA ĪNTREGII UNITĂŢI 7

Sinteza numerică a unei serii numerice 7

Compararea a două serii de note 10

Sinteza grafică (către un model) a unei serii numerice 12

B. AUDIT ASPRA UNUI EŞANTION ALEATOR_ 14

TESTAREA STATISTICĂ_ 14

Teste de conformitate 14

Exemple numerice 16

Observaţii importante 18

Teste de comparaţie 19

Teste de normalitate 23

Teste de homoscedasticitate 23

ESTIMAREA STATISTICĂ_ 24

Experiment numeric 24

TRATAREA UNEI SINGURE VARIABILE CALITATIVE_ 27

A.    CERCETARE ASUPRA ĪNTREGII UNITĂŢI 27

B.    CERCETARE ASUPRA UNUI EŞANTION ALEATOR_ 27

TRATAREA SIMULTANĂ A DOUĂ VARIABILE DE ACELAŞI TIP_ 29

VARIABILE calitative: INDEPENDENŢĂ VERSUS ASOCIERE_ 29

VARIABILE ordinale: INDEPENDENŢĂ VERSUS CORELAŢIE_ 31

VARIABILE cantitative: INDEPENDENŢĂ VERSUS CORELAŢIE_ 35

Corelaţie liniară 35

Regresie / Estimare / Predicţie (liniare) 38

PRELUCRAREA STATISTICĂ A UNUI CHESTIONAR_ 41

Exemplu (din chestionar real cu mici modificări) 43

ANEXE_ 45

Anexa 1. CONCEPTE STATISTICE ESENŢIALE_ 45

Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică_ 47

2.1. Microsoft EXCEL şi rutina HISTO_ 47

2.2. MEDCALC_ 50

REFERINŢE_ 53