curriculum vitae

european

 

LEGENDA: Cu roşu, autori, articole, cărţi ,capitole, activităţi înafara ţării

Cu verde, capitole în cărţi pentru reformă în învăţământ.

Informaţii personale

 

Nume

 

 

DRAGOMIRESCU Liviu

 

Adresă

 

 

Str. Veteranilor Nr. 6, Bl. M 15, Sc. 3, Et. 1, Ap. 43, Sector 6

 

E-mail

 

 

liviu_dragomirescu@yahoo.com

 

Naţionalitate

 

 

Română

 

Data naşterii

 

 

14 decembrie 1946

 

Experienţa profesională

 

 

 Perioada (de la – până la)

 

 

1974-78 Analist-programator la Centrul  de Calcul al Ministerului Industriei Constructoare de Maşini şi preparator la Institutul Politehnic (1975-76).

1978-79  Matematician la Institutul "Victor Babeş", Laboratorul de Antropologie.

1979-90 Cercetător ştiinţific la Institutul "Victor Babeş".

1990-92 Cercetător ştiinţific principal III la Centrul de Cercetări Antropologice „Francisc Reiner” al Academiei Române şi profesor   asociat   la   Facultatea   de   Biologie.

1992-96 Cercetător  ştiinţific  principal II,  în Colectivul de Ecologie din Facultatea de  Biologie a Universităţii Bucureşti şi profesor  asociat   la   Facultatea   de   Biologie Catedra de Ecologie.

1996-  Conferenţiar universitar în Catedra de Ecologie, Facultatea de Biologie a  Universităţii Bucureşti.

 

Numele şi adresa angajatorului

 

 

 

Tipul activităţii sau sectorului de activitate

 

 

 

Funcţii sau posturi ocupate

 

 

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ

   Din 1990 şi până în prezent am construit cursuri speciale, destinate învăţământului biologic pentru formarea gândirii structural-cantitative necesară apropierii de exigenţele mondiale de vârf: probabilităţi şi statistică, ecostatistică, modelare matematică în ecologie, modelarea matematică a proceselor ecologice, ecologie numerică, tehnică de calcul şi programare, biostatistică. Pentru ultimele patru domenii, am publicat manualele  2, 6, 7 şi 9 din lista I.A. Cursul de ecologie numerica a fost inspirat de şcoala canadiana, dar nu a avut timpul şi condiţiile favorabile unui succes de sine stătător, în afara succesului a peste 10 studenţi care au fost admişi la mastere şi doctorate în SUA (vezi mai jos).

  Cursul de Tehnică de calcul şi programare a produs o serie de 13 studenţi ecologi şi biochimişti care au realizat programe comparabile cu cei de la informatică.

   Biostatistica s-a concretizat într-un manual care: (1) a primit aprecierea deosebita a profesorului american John Wanzer Drane care a acceptat de la ediţia a doua să participe drept coautor, (2) s-a editat în 6 ediţii (una revizuită şi îmbunătăţită), (3) a fost utilizat de toate secţiile din Biologie, (3) a fost sau este manual de referinţă la două universităţi de medicină, politehnică, agronomie, arhitectură, universitatea din Piteşti etc..

- Din 1992, am introdus adecvat sistemul de evaluare obiectivă şi continuă din SUA. Am construit şi utilizat la toate disciplinele pe care le-am predat, un pachet de programe care asigură testarea  obiectivă a studenţilor, contra cronometru, fără posibilitatea de comunicare între studenţi în timpul testării şi cu oferirea pe loc a rezultatului.

Tot din 1992, am construit şi aplicat un sistem docimologic de notare obiectivă, cu număr minim de falsuri pozitive şi negative în acelaşi timp şi care nu lasă posibilitatea traficului de influenţă. Sistemul, inclusiv cu detaliile concrete, este publicat în anexele cărţilor de biostatistică. A fost foarte apreciat de studenţi (a se vedea prelucrările chestionarelor de opinie din anexele cărţilor de biostatistică) şi de către experţii în docimologie şi reforma în învăţământ.

NOTA: În deceniul trecut, având, în primii ani, 6 semestre de contact cu studenţii, apoi 4 semestre, am format peste 10 absolvenţi de biologie, secţia ecologie, care au fost primiţi la mastere şi doctorate în SUA, unde au fost apreciaţi drept cei mai buni pe baza gândirii structural-cantitative. Azi lucrează pe piaţa americană de profil. Reducerea numărului de semestre de contact la 3, apoi la 2 şi acum la unul singur, coincide cu scăderea accelerată a nivelului calitativ al întregului învăţământ din România.

- Deoarece în acest deceniu a devenit clară deteriorarea esenţială a învăţământului, am început să trec de la cultivarea performanţei la identificarea şi, eventual, remedierea problemelor de la cealaltă extremă. Pentru aceasta, m—am specializat în SUA în tehnici ultramoderne (neurofeedback, biofeedback, stimulare luminoasa şi auditiva etc.) de diagnostic şi remediere a deficitului de atenţie, de creştere a performanţelor s.a.

- Am introdus, pentru prima oara în România, tehnicile de neurofeedback, prin cursuri universitare din 2003 la Universitatea Politehnica, la masterul de Inginerie Medicală şi Clinică şi din anul 2008, în cadrul masterului de Neuroştiinţe al Facultăţii de Biologie.

- Am condus 10 lucrări de licenţă în ecologie şi 6 dizertaţii de neurofeedback sau biofeedback.

- Din 2005 până în prezent, reducerea orelor de contact cu studenţii din norma de bază (Ecologie), a creat oportunitatea amplificării colaborărilor externe cu Masterul de Sănătate Publica şi Management din cadrul Universităţii de Medicina şi Farmacie, Carol Davila, Bucureşti, master cu taxa. Am început cu 10 ore de biostatistica şi, la cererea studenţilor şi a conducerii masterului – care au evaluat la excepţional cursul - s-a ajuns, începând din anul 2007, la 40 de ore de pedagogia adultului, cursanţii fiind medici primari, şefi de secţii, directori de spitale etc. Cursul s-a concretizat în lucrarea nr. 1 din lista I.A.


Activitatea de cercetare ştiinţifică

Date calitative:

1978-1991

- Construcţia unui limbaj de programare a prelucrărilor statistice standard cu o eficacitate de zeci de ori mai mare decât modul uzual de lucru şi aplicarea la rezolvarea a numeroase probleme practice de mari dimensiuni, de genul Atlasul Antropologic al României, cel al Munţilor Apuseni etc.

- Aplicarea originala în antropologie a unor metode statistice, parte din acestea publicate în reviste de specialitate internaţionale sau din ţară şi publicarea lucrării 4 din lista I.A.- Aprofundarea şi dezvoltarea creativă a domeniului taxonomiei numerice, prin colaborări de marcă (acad. Petre Bănărescu, ing. biolog Mihai Şerban, dr. Cantemir Rişcuţia, dr. doc. Victor Săhleanu s.a.) şi dezvoltarea de programe de calculator performante pentru algoritmi clasici şi originali. O parte din aceste contribuţii a fost cuprinsă în teza de doctorat ştiinţific pe care dr. Marius Iosifescu, acum academician, vicepreşedinte al Acedemiei Române, o descria astfel: „… o mare bogatie de informaţie, rezultate şi idei originale, rod al unei activităţi de ani de zile. Ea a fost activată de rezolvarea unor probleme de serviciu, dar a depăşit cu mult acest cadru, subsemnatul neezitând să o considere ca având un caracter enciclopedic. Lucrarea îl consacră pe autor nu numai ca pe un specialist pe deplin format ci ca o autoritate în materie. În sfârşit, lucrarea se constituie intr-un exemplu de ceea ce ar trebui sa fie o teza de matematici aplicate, în sensul veritabil al termenului…”

- Rezultatele de mai sus şi prezentarea programelor de prelucrări statistice la conferinţele anuale organizate de ICI au condus la câştigarea contractului cu CNST pentru construcţia pachetului de programe statistice pentru întreaga cercetare din România. Contractul a fost dus pana în faza de programare, la finele anului 1989, când a încetat finanţarea prin desfiinţarea CNST.

- Dezvoltarea unei noi concepţii în construcţia şi aplicarea taxonomiei numerice şi publicarea unor rezultate în două articole în revistă cotată ISI (în 1987, 1991). În 1997, doi americani,  preluând o măsura definită în articolul din 1987, au utilizat-o drept « reliability index » pentru măsurarea repetabilităţii rezultatelor unei electroforeze, propunând astfel, « o primă măsură a variabilităţii oferită biologiei moleculare ». (Schaalje B.G. and Beus B. D. A reliability index for presence-absence data. Commun. Statist. - Theory Meth., 26 (2), (1997) 355-374)

1992 – 2000

- Continuarea colaborărilor cu nume de prestigiu şi elaborarea unor studii originale: de simulare a scenariilor speciaţiei, asupra calităţii biologice a nou-născutului în România, de aplicare a metodelor proprii de taxonomie numerica pe diverse materiale – inclusiv din literatura internaţionala – şi publicarea unei mici părţi din acestea, în reviste din ţară sau în Anglia.

2001 - prezent 

- Dezvoltarea unei colaborări ştiinţifice cu profesori americani şi cu foşti studenţi formaţi iniţial de mine, în probleme de statistică spaţială aplicată în epidemiologie şi ecologie, precum şi cu foşti studenţi de la Universitatea Politehnică în dezvoltarea unor produse software pentru algoritmi  şi metodologii proprii, propuse pentru analiza datelor.

- Studierea şi exersarea la faţa locului, în SUA, a noilor tehnici de neurofeedback, dovedite empiric drept eficiente în creşterea performanţelor creierului şi abordarea lor prin metodologii statistice.

- Proiectarea şi exploatarea de programe pentru evaluarea neuropsihologică, detectând cca. 10-12% cazuri de deficit de atenţie la două serii de studenţi ecologi.

- 11 experimente reuşite cu cazuri (de durere cronica, hipertensiune, anxietate / depresie, Nystagmus, dependenţă de fumat, creştere de performanţă) antrenate prin neurofeedback şi biofeedback. Detalii  pentru ultimele 3 subpuncte la  adresa http://www.liviu-dragomirescu.ro/nf/NF.html

- Aprofundarea direcţiei biostatisticii clinice prin participarea la contractul de excelenţă GENOM (în cadrul CESEC) şi susţinerea statistică a eficacităţii antrenamentelor de neurofeedback cu peste 20 de sesiuni, în ameliorarea sau vindecarea durerilor cronice, rezultat publicat drept capitol în volumul de referinţa de top mondial (vezi nr. 3 în lista I.A)

Date statistice:

7 cărţi de specialitate, din care una în colaborare romano-americana şi în 6 ediţii,  unele fiind revizuite şi adăugite; alta în 3 ediţii, una fiind revăzută şi adăugită. La 4 titluri, unic autor.    

1     capitol de carte de top mondial 2009 (vezi nr. 3 în lista I.A)

52  lucrări ştiinţifice  personale sau în colaborare, publicate în reviste şi cărţi de  specialitate din ţară şi străinătate, din care 18 în publicaţii internaţionale, inclusiv publicaţii ISI.

17  contracte extraplan şi granturi (din care unul în SUA).

106  conferinţe şi comunicări ştiinţifice susţinute la sesiuni sau congrese, din care 24 în cadru internaţional în ţară, în Europa de vest sau SUA.

Activitate în următoarele societăţi profesionale:

Internaţionale:

- International Biometric Society (IBS),

- International Society for Clinical Biostatistics (ISCB),

- International Society for Neurofeedback & Research (ISNR),

- Biofeedback Society of California,
- Association for Applied Psychophyşiology and Biofeedback,

- European Anthropological Association (EAA),

Naţionale:

- Societatea de Bioinformatică,

- Societatea de Probabilităţi şi Statistică Matematică din România,

- Societatea Română de Statistică.

ALTE ACTIVITATI

2 lucrări (în colaborare) pentru promovarea reformei în învăţământ.

3 participări la emisiunea „Educaţia” a postului „Realitatea TV” despre educaţie sau biostatistică.

1 interviu la Radio BBC despre neurofeedback.

1 interviu in ADEVARUL despre biofeedback si neurofeedback.

 

Studii şi cursuri de specialitate

 

 

• Perioada (de la – până la)

 

 

 

 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

• Principalele subiecte şi calificări însuşite

• Numele calificării primite

 

 

1973 – Absolvent al Facultăţii de Matematică-Mecanică a Universităţii din Bucureşti.

1973 – 1974 specializare în Teoria Probabilităţilor la Facultatea de Matematică-Mecanică a Universităţii din Bucureşti.

1988 – Doctor în matematică la Centrul de Statistică Matematică al Academiei Române (numit azi, Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată, "Gheorghe Mihoc - Caius Iacob") cu teza “Contribuţii privind taxonomia numerică în biologie”.

1993 (o luna) - Bursier TEMPUS la Universitatea Libera Flamandă Bruxelles, Belgia, pentru ecostatistică.

1996 (o luna) – bursier IREX (International Research Exchange) pentru proiectul “Statistica zonelor ecologice” la Departamentul de Biostatistică al Universităţii “Carolina de Sud”, Columbia, S.U.A.

2004 (o luna), 2005 (o luna), 2006 (2 luni) - Practica în conducerea antrenamentului prin NeuroFeedback (în total 600 de ore) la “Neurofeedback and NeuroRehab Institute”, Pasadena, CA, USA (certifcare necunoscuta în România).

 

Aptitudini şi competenţe

personale

Dobândite în cursul vieţii şi carierei, dar care nu sunt recunoscute neapărat
printr-un certificat sau o diplomă.

Studii muzicale şi de canto clasic.

Capacităţi dezvoltate prin practică, în cursul şi după stagiul de pregătire în neurofeedback în SUA (atestat prin diplome/certificate necunoscute în România):

-         Capacitatea de a diagnostica deficitul de atenţie cu sau fără hiperactivitate şi creierele performante neuropsihologic.

-          Capacitatea de a diagnostica anxietatea, depresia, durerile cronice şi de a le trata zero invaziv şi fără rezultate secundare adverse.

 

Limba maternă

 

 

Romana

 

Limbi străine cunoscute

Abilitatea de a citi

• Abilitatea de a scrie

• Abilitatea de a vorbi

Franceza citit f.b, scris b, vorbit b

Engleza citit f.b, scris f.b, vorbit b

 

 

 

 

 

 

Aptitudini şi competenţe tehnice

Utilizare calculator, anumite tipuri
de echipamente, maşini, etc.

 

 

Calculatoare: Programare qBASIC şi alte limbaje de nivel înalt, utilizare Microsoft Office, utilizare Minitab, EpiInfo, Medcalc, MVSP, alte programe de prelucrări statistice.

Conducere auto categoria B, cu experienţa de 40 de ani..

Utilizare instrumente şi softuri de biofeedback şi neurofeedback şi de măsurare de performante ale creierului.

 

ALTE ACTIVITĂŢI

 

 

- Membru fondator al Grupului Ecologic de Colaborare (GEC)

- Membru fondator al Centrului pentru Conştiinţă Critică afiliat la Center for Inquiry.

  - Colaborări în cadrul IRSCA GIFTED EDUCATION

  - Membru al Boardului de Încredere pentru viitorul Centru Gifted Education din România.

 

 

 

 

Iulie 2010                                                                                 Conf. Dr. Liviu Dragomirescu

 

 

 

 

I. Lista publicaţiilor

A. Cărţi, monografii, cursuri, capitole în volume colective

1.       Dragomirescu L., 2009, Statistică pentru management. Aplicaţii informatice în Sănătatea Publică şi Serviciile de Sănătate. Editura Ars Docendi, Bucureşti, 57p. ISBN 978-973-558-405-4. 

2.       Dragomirescu L., Petrişor A. I., 2009, Elemente de ecologie numerică şi modelare. Editura Ars Docendi, Bucureşti, 188p. ISBN 978-973-558-457-3.

Dragomirescu L., Drane J. W., 2009,   Biostatistică pentru începători. Vol I. Biostatistică descriptivă. Ediţia a 6° revăzută, Editura CREDIS, Bucureşti, 207p. ISBN 978-973-734-461-8.

3.       Ibric V. L., Dragomirescu L., 2009, Neurofeedback in Pain Management, Chapter 16, pgs 417-451, în T.H. Budzynski, H.Kogan-Budzynski, J.R. Evans and A. Abarbanel (eds.) "Introduction to Quantitative EEG and Neurofeedback - advanced Theory and applications", second edition, Academic Press (an imprint of ELSEVIER) Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, SanDiego, San Francisco, Şingapore, Sydney, Tokyo. ISBN:978-0-12-374534-7.

Dragomirescu L., Drane J. W., 2008,   Biostatistică pentru începători. Vol I. Biostatistică descriptivă. Ediţia a 5°, Editura CREDIS, Bucureşti, 206p. ISBN 978-973-734-305-5.

Dragomirescu L., Drane J. W., 2006, Biostatistică pentru începători. Vol I. Biostatistică descriptivă. Ediţia a 4°, Editura CREDIS, Bucureşti, 2006, 206p. ISBN 978-973-734-191-4.

Dragomirescu L., Drane J. W., 2006, Biostatistică pentru începători. Vol I. Biostatistică descriptivă. Ediţia a 3a, revizuită şi adăugită, Editura CREDIS, Bucureşti, 2006, 206p. ISBN 978-973-734-185-3.

Dragomirescu L., Drane J. W., 2005, Biostatistică pentru începători. Vol I. Biostatistică descriptivă. Ediţia a 2a, Editura CREDIS, Bucureşti, 2005, 165p. ISBN 973-734-084-1.

Dragomirescu L., 2003, Lucrări practice de biostatistică. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura “Agronomica”, Bucureşti, 264p. ISBN 973-86668-0-5.

4.       Radu Elena, Glavce Cristiana, Dragomirescu L., 2002, Ghid practic de antropologie. Vol. I. Iniţiere în antropometrie, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 68p. ISBN 973-558-016-0.

Dragomirescu L., Drane J. W., 2001, Biostatistică pentru începători. Vol I. Biostatistică descriptivă. Ediţia a 2a, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 165p. ISBN 973-8118-82-4.

Dragomirescu L., 2000, Lucrări practice de biostatistică. Ediţia a II-a, 181pp. Editura Ars Docendi, Bucureşti, ISBN 973-8118-14-x.

5.       Dragomirescu L., Manoleli D.., Radu C., Logofătu Filofteia, Andrăşanu A., Colceag F, 1999, Regimul actelor de studii şi politica ocupaţională. Sub redacţia Manoleli D., Miroiu A.– Centrul pentru Politici Publice, Editura Ars Docendi, ISBN 973-8081-06-8.

6.       Dragomirescu L.  Lucrări practice de biostatistică, 1999. Editura Ars Docendi, Bucureşti, 179p.

7.       Dragomirescu L.  Biostatistică pentru începători, 1998, Editura Constelaţii. Bucureşti, 220p. ISBN 973-97950-8-0.

8.       Manoleli D., Andrăşanu A., Ciolpan O., Cogălniceanu D., Dragomirescu L.., Ghinea Viorica, Radu C., 1997, Sistemul european de credite transferabile în Facultăţile de Biologie, Geologie şi Geofizică, Geografie. Universitatea Bucureşti, Ó Geomedia. Proiect Tempus CME-02108 / 96.

9.       Dragomirescu L. Tehnică de calcul pentru studenţii Facultăţii de Biologie, 1995, Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 195p. ISBN 973-575-042-2.

 

B. Articole publicate în extenso (din 2004 - prezent)

În reviste cotate ISI :

 

1. Horia C. Stanescu, M.D., Mauricio Arcos-Burgos, M.D., Ph.D., Alan Medlar, M.Sc., Detlef Bockenhauer, M.D., Ph.D., Anna Kottgen, M.D., M.P.H., Liviu Dragomirescu, Ph.D., Catalin Voinescu, B.Sc., Naina Patel, B.Sc., Kerra Pearce, M.Sc., Mike Hubank, Ph.D., Henry A.F. Stephens, Ph.D., Valerie Laundy, F.I.M.L.S., Sandosh Padmanabhan, M.D., Ph.D., Anna Zawadzka, Julia M. Hofstra, M.D., Marieke J.H. Coenen, Ph.D., Martin den Heijer, M.D., Ph.D., Lambertus A.L.M. Kiemeney, Ph.D., Delphine Bacq-Daian, M.Sc., Benedicte Stengel, M.D., Ph.D., Stephen H. Powis, Ph.D., F.R.C.P., Paul Brenchley, Ph.D., John Feehally, D.M., F.R.C.P., Andrew J. Rees, F.R.C.P., F.Med.Sci., Hanna Debiec, Ph.D., Jack F.M. Wetzels, M.D., Ph.D., Pierre Ronco, M.D., Ph.D., Peter W. Mathieson, Ph.D., F.R.C.P., and Robert Kleta, M.D., Ph.D. Risk HLA-DQA1 and PLA2R1 Alleles in Idiopathic Membranous Nephropathy, The New England Journal of Medicine, Vol. 364, No. 7, February, 2011, pag. 616-626.

 

2. Petrisor A. I., Dragomirescu L., Panaite C., Scafa-Udriste A., Rusu-Burg A., Subject-Level Trend Analysis in Clinical Trials. Journal of Applied Quantitative Methods, 5(1), 2010.

 

3. Petrisor A. I., Dragomirescu L, Decho A. W.. Clustering of Approaches to Microbiological Image Enhancement and Classification Based on Buser and Baroni-Urbani's Algorithm and Dragomirescu's Homogeneity of Control Engineering and Applied Informatics, 12(1), pp. 21-29, 2010.

 

4. Ibric, V.L., Hudspeth, W.J., Dragomirescu, L.G., 2009, Real-time Changes în Connectivities During Neurofeedback, Journal of Neurotherapy, 13: 156-165, 2009.

 

 5. Petrişor AL,, Drane J. W., Dragomirescu L.,  The DAC statistic: properties and use in detection of clusters, U.P.B. Sci. Bull., Series A - Applied Mathematics and Physics, Vol. 68, No. 2, 2006, pag. 19-34. 

II. Proiecte de cercetare (din 2004 – prezent)

B. Proiecte naţionale

Responsabil proiect:

1.       « Sistem de evaluare a personalului didactic din Universitatea din Bucureşti » - proiect în cadrul programului "Implementarea Procesului Bologna la Universitatea din Bucureşti" (2005-2006).

 

Membru în echipa de cercetare:

1. GENOB - CEEX modul 1, cod MEC 8937 (2006-2009) “Eficienta managementului intensiv nutriţional, farmacologic şi comportamental al obezităţii – corelarea factorilor genetici, biomorfologici şi psihologici”. Responsabil proiectare experiment clinic şi analiza datelor. (Director proiect: Dan Cheţa, Institutul de nutritie şi boli metabolice N. Paulescu.)

2. « Dezvoltare personală şi antreprenorială» - proiect în cadrul programului "Implementarea Procesului Bologna la Universitatea din Bucureşti". (2005-2006).

 

III. Participări la manifestări ştiinţifice internaţionale (din ultimii cinci ani: 2004 - prezent)

În străinătate:

1.    Ibric, V.L. & Dragomirescu, L.G., 2010, “The first case of Nystagmus and Amblyopia trained with NF in Romania ” presented at the AAPB  annual meeting, San Diego , CA.

2.       Ibric, VL & Dragomirescu, LG, 2006, A first case of anxiety disorder treated with Neurofeedback în Romania (and statistical considerations), presented at iSNR , Sept 7, Atlanta, GA

3.       Ibric L. Victoria, Dragomirescu L., 2005, Neurofeedback training în chronic pain syndromes III. Conferinţa „The 13th Annual Futurehealth Winter Brain, Optimal  Functioning and Positive Psychology”, Palm Springs, 4-7 feb.

4.       Sigfried Othmer, Ibric L. Victoria, Dragomirescu L., 2004, "Pain and Emotion" – panel at the 30th Biofeedback Society Of  California Conference, San Francisco November 4 - 7th.

5.       Ibric L. Victoria, Dragomirescu L., 2004, Neurofeedback training în chronic pain syndromes II. Conferinţa “The 12th Annual Futurehealth Winter Brain, Optimal  Functioning and Positive Psychology”, Palm Springs, 6-10 feb.

În ţară:

1. Dragomirescu L, Biţă Cludia, 2006, Metoda de clasificare automata compatibila cu metoda fitosociologică Zurich-Montpellier. A 9-a Conferinţă a Societăţii de Statistică şi Probabilităţi in România, Bucureşti, 28-29 aprilie.

2. Dragomirescu L., 2006, Indicatori de repetabilitate pentru testul IVA. A 9-a Conferinţă a Societăţii de Statistică şi Probabilităţi din România, Bucureşti, 28-29 aprilie.

3. Dragomirescu L., 2004, Biofeedback, Neurofeedback şi minerale în ţesuturi – tehnici de medicină complementară. Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice şi a studenţilor. Universitatea "Titu Maiorescu", Facultatea de Medicină, 28 mai, Bucureşti.

 

 

Februarie  2011                                                                                 Conf. Dr. Liviu Dragomirescu