cuprins

Prefaţã la ediţia a treia. v

CUVANT  ÎNAINTE.. xii

PREFAŢÃ LA EDIÞIA A II-A (.pdf).. xiv

Partea I. INTRODUCERE ŞI CONCEPTE STATISTICE DE BAZÃ.. 1

Capitolul 1 - INTRODUCERE (.pdf, ppt).. 2

§ 1.1. Statistica şi matematica. 2

§ 1.2. Biostatistica, biomatematica, biometria. 3

§ 1.3. Schema metodologicã a apelului la biostatisticã. 6

       +§ 1.4. Observaţii cu privire la softul de biostatisticã. 7

Capitolul 2 - CONCEPTE STATISTICE DE BAZÃ (.pdf).. 9

§ 2.1. Clasificãri ale variabilelor. 9

§ 2.2. Clasificãri ale şirurilor statistice. 13

§ 2.3. Clasificarea mulþimilor de unitãţi statistice şi structura statisticii clasice. 14

§ 2.4. Eşantioane prelevate independent şi eşantioane de observaþii perechi 16

Partea a II-a. INTRODUCERE ÎN STATISTICA DESCRIPTIVÃ.. 19

Capitolul 3 - STATISTICÃ DESCRIPTIVÃ UNIVARIATÃ.. 20

§ 3.1. Sinteza graficã univariatã (.pdf). 20

§ 3.2. Sinteza numericã univariatã. 47

§ 3.3. Tratarea unei variabile cantitative   Indicatori de tendinţã centralã . 47 (3.2 & 3.3. pdf)   

§ 3.4.                                                                   Alþi indicatori de localizare. 55 (.pdf)  

§ 3.5.                                                                  Indicatori de împrãştiere. 62  (.pdf)

§ 3.6.                                                                  Formule de calcul pentru medie şi dispersie. 71  (.pdf)

§ 3.7. Distribuţia normalã. 78(.pdf)

§ 3.8. Tratarea unei variabile calitative. 91(.pdf)

§ 3.9. Statisticã descriptivã univariatã. Tabel sintetic recapitulativ. 104 (.pdf)

§ 3.10. Teste binare (.pdf). 105

 

 

 

Partea a III-a. STATISTICàDESCRIPTIVà BIVARIATÃ.. 117

Capitolul 4  - TRATAREA SIMULTANÃ A DOUÃ DIMENSIUNI. 119

§ 4.1. Sinteza graficã bidimensionalã. 119

§ 4.2. Dependenţã funcþionalã şi dependenşã statisticã. 120

§ 4.3. Sinteza numericã bidimensionalã. 127

Capitolul 5 - TRATAREA SIMULTANÃ A DOUÃ VARIABILE ORDINALE.. 138

§ 5.1. Sinteza numericã bivariatã. 138

Capitolul 6 - TRATAREA SIMULTANÃ A DOUÃ VARIABILE CALITATIVE.. 140

§ 6.1. Sinteza graficã. 141

§ 6.2. Sinteza numericã bivariatã. 141

REFERINŢE.. 147

 

ANEXE.. 150

Anexa 1. α-cuantile superioare ale distributiei normale standard. 151

Anexa 2. Valori ale functiei –F log  F pentru 0 < F < 1 153

Anexa 3. Performanţã, sisteme de notare şi reguli de promovare. 154

Anexa 4. Sistemul de lucru şi de promovare asociat manualului 163

Anexa 5. Sintezã generalã a opiniilor studenþilor anului I Biologie (seriile 2002-2005) privind cursul de Biostatisticã. 172

Anexa 6. Dicţionar de termeni biostatistici român - englez francez. 180

 

 

Exemplu situatie finala dupa prima examinare (Ecologie3-06-07)

 

1